Cocoate Sodiwm yn erbyn Deilliadau Olew Cnau Coco Eraill: Beth'…

Mae olew cnau coco yn gynhwysyn poblogaidd mewn cynhyrchion gofal personol oherwydd ei briodweddau lleithio a maethlon. Fodd bynnag, nid yw pob deilliad olew cnau coco yn cael ei greu yn gyfartal. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cymharu Sodiwm Cocoate â deilliadau olew cnau coco eraill, fel Sodiwm Lauryl Sulfate a Sodiwm Laur…

Sut mae Sodiwm Cocoate yn cael ei Ddefnyddio mewn Fformwleiddiadau Sebon a Glanhawr

Mae Sodiwm Cocoate, sy'n deillio o olew cnau coco, yn gynhwysyn poblogaidd mewn sebon a chynhyrchion glanhau oherwydd ei briodweddau glanhau ac emylsio. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod sut i ddefnyddio Sodiwm Cocoate mewn sebon a fformiwleiddiadau cynnyrch glanhau. Cyfuno Cocoate Sodiwm â Chynhwysion Eraill Sodi…

Manteision Defnyddio Cocot Sodiwm yn Eich Trefn Gofal Croen…

Cyflwyniad Mae Sodiwm Cocoate yn gynhwysyn naturiol sydd wedi'i ddefnyddio ers canrifoedd wrth wneud sebon. Mae'n deillio o olew cnau coco ac fe'i gwneir trwy ei gyfuno â sodiwm hydrocsid. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Sodiwm Cocoate wedi dod yn gynhwysyn poblogaidd mewn cynhyrchion gofal croen oherwydd ei lanhau a'i emwlsi…

Manteision Llawer Detholiad Patchouli: Cynhwysyn Naturiol…

Mae detholiad Patchouli yn gynhwysyn naturiol a ddefnyddir yn gyffredin mewn gofal croen, persawr, a chynhyrchion aromatherapi. Mae ganddo arogl cryf, mwsgaidd ac fe'i defnyddir yn aml i roi arogl priddlyd dymunol i gynhyrchion. Mae gan ddyfyniad Patchouli nifer o briodweddau buddiol, gan gynnwys gwrthfacterol, gwrthffyngaidd,…

Manteision a Chost Detholiad Dendrobium Nobile yn Skinca…

Mae Dendrobium nobile, math o degeirian a ddefnyddir yn helaeth mewn meddygaeth draddodiadol Tsieineaidd, hefyd wedi'i ddefnyddio wrth gynhyrchu colur yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae blagur blodau a choesynnau ifanc Dendrobium nobile yn cynnwys cyfansoddyn o'r enw "dendrobine," sydd â phriodweddau gwrthocsidiol a gwrthlidiol ...

Am Ddefnydd Methylergometrine Maleate

Mae Methylergometrine maleate, a elwir hefyd yn Methergine, yn feddyginiaeth a ddefnyddir i drin hemorrhage postpartum (PPH), cymhlethdod a allai beryglu bywyd a all ddigwydd ar ôl rhoi genedigaeth. PPH yw prif achos marwolaethau mamau ledled y byd, a thriniaethau effeithiol fel methylergometrine mal…

7 Cynhwysion Gweithredol Gwrth-Wrinkle Gorau: Peptidau

Mae llawer o bobl yn poeni am effeithiolrwydd hufen llygaid a hufen wyneb mewn cynhyrchion gwrth-wrinkle, ond nid ydynt yn gwybod beth yw'r Cynhwysion Gweithredol Gwrth-Wrinkle yn y cynhyrchion gofal croen hyn. Cynhwysion Gweithredol Gwrth-Wrinkle: Peptidau Mae peptid yn gyfansoddyn a ffurfiwyd trwy gysylltu asidau α-amino â…

Deunydd crai cynhwysion bwyd - cymhwyso tagatose i…

1.Introduction to Tagatose Mae Tagatose yn epimer o ffrwctos, ac mae ei gynhyrchiad diwydiannol yn bennaf yn defnyddio galactos fel deunydd crai, ac fe'i cynhyrchir trwy isomerization, decolorization, dihalwyno, crynodiad, crisialu a chamau eraill. Mae melyster tagatose yn 92% o suc…