Meintiau mawr o fasgiau llawfeddygol tafladwy yn amddiffyn aga…

Oherwydd yr achosion byd-eang o COIVD-19, mae prinder difrifol o fasgiau a phrofi adweithyddion mewn sawl gwlad. Er mwyn diolch i gwsmeriaid, byddwn yn rhoi 100+ o fasgiau llawfeddygol tafladwy neu Brofion Cyflym IgG / IgM 50+ SARS-CoV-2 i bob hen gwsmer fel anrheg. Pe na buasech erioed wedi gweithio gyda'n cwmni ...

Effeithiau Detholiad Phellinus Igniarius

Mae Phellinus Igniarius yn perthyn i donig mewn gwirionedd oherwydd gall pobl sy'n ei gymryd ar ôl dŵr yfed drin sawl math o afiechydon ag arwyddocâd ac yn addas i'w ddefnyddio yn y tymor hir; Er enghraifft, fel ar gyfer rhai symptomau triniaeth gyffredin yng ngolwg y bywyd bob dydd: anymarferol, croen melyn tywyll, cyd…

Effeithiau blodeuo asid oleig

Mae asid oleig yn fraster mono-annirlawn a dderbynnir mewn diet anifeiliaid. Efallai y bydd asid oleig yn addas ar gyfer dodrefn olew olewydd hypotensive (lleihau baich gwaed). Mae llosgi braster mono-annirlawn wedi bod yn gysylltiedig â llai o golesterol lipoprotein dwysedd isel (LDL), ac o bosibl ychwanegu lipo dwysedd uchel…

Beth yw Capsicum?

Mae Capsicum / ˈkæpsɨkəm / (a ​​dderbynnir hefyd fel pupurau) yn frand o blanhigion sy'n cychwyn yn hynafiaid y nos Solanaceae. Wrth gael eu defnyddio fel sbeisys a llysiau aliment, mae brid Capsicum yn derbyn hefyd eu bod yn dechrau eu defnyddio mewn meddyginiaethau. Mae ffrwyth planhigion Capsicum yn derbyn amrywiaeth o enwau yn dibynnu ar gartref a…

Y disgrifiad o Paeoniflorin

Mae Paeoniflorin yn afresymol o sail Paeonia albiflora Pall. Mae ganddo ddigon o effeithiau ffarmacolegol, fel analgesig, gwrth-ddiwretig , gwrthlidiol , gwrth-ymosodol, vasodilatig, ac ati. Cael difrod diddymiad di-dâl gweithredu, arestio cystudd calsiwm mewngellol a'r rhagdybiaeth…

Beth yw Ganoderma lucidum

Mae Ganoderma yn frand o fadarch polypore sy'n gyforiog o bren, ac sy'n gorchuddio tua 80 o rywogaethau, sy'n gyforiog o ranbarthau agos. Oherwydd eu defnydd hollgynhwysol mewn meddyginiaethau Asiaidd derbyniol, a'u bod yn ymatal mewn bio-adfer, maent yn frand pwysig gwirioneddol yn economaidd. Gall Ganoderma fod yn wahanol ...

Mae Oryza sativa L yn defnyddio

Mae reis Oryza sativa yn gallu yn bennaf ar gyfer yr atom sy'n ffurfio rhandir pwysig o'r diet mewn gwledydd helaeth, yn annormal yn Asia. Mae grawn yn hollol alimental os nad yn sgleinio. Weithiau mae cregyn reis yn cael eu canmol yng nghynulliad alffa antiseptig artiffisial a furfwrol. Harbinger reis…

beth yw Niacin?

Mae Niacin (a dderbynnir hefyd fel fitamin B3 neu asid nicotinig) yn gymysgedd amoebig gyda'r glasbrint C6H5NO2 ac, yn dibynnu ar yr analog a ddefnyddir, un o'r 20 i 80 o faetholion anifeiliaid cyfalaf. Mae fferyllol a niacin ychwanegol yn cael eu canmol yn bennaf i hypercholesterolemia difyrrwch (colesterol uchel) a…